דו"חות כספיים

רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4
דו"חות כספיים
מצגת משקיעים
הודעות לעיתונות
דף תמצית נתונים
רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4
דו"חות כספיים
מצגת משקיעים
הודעות לעיתונות
דף תמצית נתונים
שיחת ועידה
רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4
דו"חות כספיים
מצגת משקיעים
הודעות לעיתונות
דף תמצית נתונים
שיחת ועידה
רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4
דו"חות כספיים
מצגת משקיעים
הודעות לעיתונות
דף תמצית נתונים
שיחת ועידה
רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4
דו"חות כספיים
מצגת משקיעים
הודעות לעיתונות
דף תמצית נתונים
שיחת ועידה
על מנת לעיין בדוחות כספיים משנים קודמות, ניתן להיכנס לאתר הבורסה לני"ע .
רווח נקי מתואם במיליוני ₪
Ebitda מתואם במיליוני ש"ח

נכון לתאריך 31/03/2017