דו"חות כספיים

רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4
דו"חות כספיים
מצגת משקיעים
הודעות לעיתונות
רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4
דו"חות כספיים
מצגת משקיעים
הודעות לעיתונות
שיחת ועידה
רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4
דו"חות כספיים
מצגת משקיעים
הודעות לעיתונות
שיחת ועידה
רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4
דו"חות כספיים
מצגת משקיעים
הודעות לעיתונות
שיחת ועידה
רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4
דו"חות כספיים
מצגת משקיעים
הודעות לעיתונות
שיחת ועידה
על מנת לעיין בדוחות כספיים משנים קודמות, ניתן להיכנס לאתר הבורסה לני"ע .
תמצית נתונים
Ebitda מתואם במיליוני ש"ח